Voetveeg: De wereld snuift, slikt en spuit doorrr!

Aan het begin van het seizoen van DWDD zei hoofdredactrice Diewke Nogwat in een interview dat DWDD nog kan groeien in het ‘bepalen van de agenda’. In media taal betekent dat voor #ophef zorgen. Gisteren lukte dat uitstekend door de advocate van Badr Hari, Benedict Ficq, de verloren dochter van kleur Ayaan Hirschi Ali uit de ‘lijst van belangrijke vrouwen’ weg te jorissen. De enige vrouw van kleur verdween uit de lijst en we mogen niet verwachten dat Asha ten Broeke en Quinsy Gario hiervoor op de bres springen vanwege intersectionele postkoloniale rancune. Kritiek op de islam is zo wit als cocaïne.

“Voetveeg: De wereld snuift, slikt en spuit doorrr!” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Zeikhoer!

Er was gisteren op tweede paasdag even geen islamitische bomaanslag om verontwaardigd over te zijn, dus vandaag even geen islam. Gelukkig was daar het kleine mediarelletje dat we op kunnen blazen tot ‘#zeikhoergate’. Wat is het geval? Femke Halsema is weer terug op twitter. Gisteren stuurde ze een tweet de wereld in over een stuk van Elma Verhey op The Post Online:

Femke Halsema

Het eerste deel van de tweet is een juiste constatering want het stuk van Verhey is een puik stuk onderzoeksjournalistiek over de ‘ons kent ons’ Amsterdamse PvdA-elite die voor zichzelf al een eeuw lang een spotgoedkoop woonparadijsje in Amsterdam-Zuid in stand houdt. De toevoeging dat het stuk een beter medium dan de TPO verdiende viel niet in goede aarde bij de TPO die als volgt via het twitteraccount reageerde:

Zeikhoer

Laten we dit even via het ‘schoolplein paradigma’ analyseren. Wie is er begonnen? Dat is Femke. Haar toevoeging dat het stuk een beter medium verdient lijkt overbodig (TPO is een open medium dus iedereen kan het stuk lezen) en dus een provocatie. Zij en Bert Brussen, de hoofdredacteur van TPO die naar we vermoeden de inmiddels verwijderde ‘zeikhoertweet’ verstuurde, hebben een gebrouilleerd persoonlijk verleden met elkaar naar het schijnt. Een reactie kon dus niet uitblijven. Toch was het wel even schrikken dat Femke via het TPO-account voor ‘zeikhoer’ uitgescholden werd. Was dat nou nodig Bert? En, wat zegt het als een zichzelf als serieus journalistiek en opinieplatform afficherend medium als TPO een bekende vrouw van statuur voor ‘zeikhoer’ uitmaakt?

Ten eerste dat Bert behoorlijk op zijn pik getrapt moet zijn geweest om zich zo publiekelijk te laten gaan. Al jaren strijdt hij met succes tegen de politiek correcte politiek en media. De Geenstijl/TPO kliek, zoals ik ze voor het gemak even noem, is inmiddels een constante factor in het Nederlandse medialandschap. Bert heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen en daar kan hij trots op zijn. Ik stel me ook voor dat hij trots is op het stuk van Verhey. Eén van hypocriete bastions van de moreel boven ons gestelden waar Bert al jaren in de media tegen te hoop loopt wordt in het stuk terecht genadeloos ontmaskerd. Zijn kindje TPO, dat moeite heeft om te overleven, brengt dit goede artikel toch maar weer even en bewijst daarmee zijn bestaansrecht. Op het moment dat dan een van de kopstukken van de gevestigde orde, Femke Halsema, laatdunkend doet over TPO, slaan de stoppen door: ZEIKHOERRR!

Het is rancune die de Geenstijl/TPO kliek in de weg zit. Na jaren strijd vanaf de zijlijn hebben ze zoveel rancune ten opzichte van de politiek correcten en de gevestigde media opgebouwd, en vice versa, dat zij niet meer in staat zijn om – eenmaal zelf gearriveerd – hun invloed inhoudelijk maar ook letterlijk te gelde te maken. Ze zijn een beetje ‘de rechtse grachtengordel’ aan het worden. Niemand binnen de club die Bert even openlijk tot de orde roept bij deze uitglijder. De rijen moeten net als bij woningvereniging de Harmoniehof gesloten blijven. In plaats van een beetje volwassenheid en excuses krijg je dit van de ‘adjunct hoofdredacteur’:

Bas Paternotte

Annabel zeikt er nog even overheen. Briefje van Jan. Zowel persoonlijk als zakelijk komt het allemaal heel dom en kinderachtig over.

De rechts rancuneuze online lezersmarkt lijkt me verzadigd. Wil een medium als TPO groeien en dus overleven dan zal het ook een ander lezerspubliek aan moeten trekken. Dat gaat niet lukken met de gebruikelijke voorspelbare zeikstukjes en al helemaal niet met dit soort tenenkrommend slechte humorloze filmpjes. Waar wel mee? Met goede inhoudelijke onderzoeksjournalistiek zoals dat stuk van Verhey. En je zou toch willen dat niet alleen het rechts rancuneuze klapvee het leest. Juist het lezerspubliek van de ‘elitaire hipster wensdenken wij zijn moreel beter dan de rest’ Correspondant waar Femke ooit voor schreef maar ook het wat kritischere linkse lezerspubliek wil je erbij hebben. Dan schiet het niet op als je Femke Halsema na een plaagstootje voor ‘zeikhoer’ uit gaat maken. Het ‘zie je wel het is een rechts rioolblog’ van het linkse klapvee is weer niet van de lucht op twitter.

Dus Bert, wees een kerel, bied je excuses aan voor ‘#zeikhoergate’ en leg Femke inhoudelijk in nette maar scherpe bewoordingen over de knie.

PS: Kritiek leveren op TPO daar houden ze niet van. Om de smaad, insinuaties en valse beschuldigingen voor te zijn wijs ik er vast op dat ik een keer op een feestje vervelend ben geweest tegen een niet nader te noemen ex vrouwelijke TPO auteur. Hoewel ik haar met geen vinger aangeraakt noch uitgescholden heb, heb ik wel publiekelijk excuses gemaakt voor mijn gedrag. Die excuusbrief is nog te vinden op een niet nader te noemen site.


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Uw overheid kijkt mee

Onze overheid is erg geïnteresseerd in uw doen en laten en uw bezittingen. Om dat netjes in kaart te brengen heeft de overheid fors geïnvesteerd in diverse digitale toepassingen. De huidige trend is om de diverse digitale toepassingen, hiervan zo enkele voorbeelden, te koppelen. Inmiddels is men daar erg ver mee, echter wel met de nodige problemen waar u veel last van kunt krijgen. Ondergetekende is inmiddels twee jaren bezig om voor een cliënt zijn vastgelegde arbeidshistorie te wijzigen. Het zal u niet verbazen dat dit nog steeds niet gelukt is. Wat is het geval, cliënt werd in 2014 uitgenodigd voor een herkeuring WAO ten gevolge van zijn afkeuring in 2004. Cliënt kon zich echter daar niet in vinden, aangezien hij nooit afgekeurd is geweest en ook nooit een cent WAO heeft ontvangen. Integendeel, hij is al 20 jaren onafgebroken actief op de arbeidsmarkt. Een klucht is geboren.

“Uw overheid kijkt mee” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Voetveeg: Het meten met twee maten

Na de aanslagen is Brussel was er weer weinig te merken van verontwaardiging bij moslims in Nederland. Dat blijft jammer, vind ik. De aanslagen worden immers gepleegd uit naam van dezelfde god waar zij zich ook aan onderwerpen en waar zij zoveel van hun zichtbare collectieve identiteit binnen de Nederlandse maatschappij aan ophangen. De meest interessante tegenwerping die we in de inmiddels plichtmatige riedel van moslimwoordvoerders in talkshows en bij de voxpopjes op straat te horen krijgen is die van ‘ja, het westen meet met twee maten’. Waar is de verontwaardiging als er aanslagen worden gepleegd in Ankara of Bagdad? En natuurlijk Israël.

“Voetveeg: Het meten met twee maten” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Voetveeg: islam, criminaliteit, geweld en slachtofferschap

Stoïcisme is de vijand van de boze burger en haat is zijn bestaansrecht. Toe maar. Toch heb ik in tegenstelling tot Grunberg liever die boze burger dan de islamitische kansenparel. Stoïcisme is een van zijn matties waarmee hij zijn haat of onverschilligheid maar al te vaak omzet in geweld. Of hij zich doodgemoedereerd voordoet als reiziger met een spijkerbom op een vliegveld of een moeder tijdens een overval een kaakbreuk trapt, het lijkt hem niet te deren. Deze duizenden rotte appels veroorzaken de maatschappelijke angst aan de hand waarvan de bezorgde nedermoslim het slachtofferschap claimt. Maar schrik voor de eigen rotte appels lijkt hij of zij niet te hebben.

“Voetveeg: islam, criminaliteit, geweld en slachtofferschap” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Briefje van Omejan aan: Harriet Duurvoort

Beste Harriet,

In tegenstelling tot de hele GeenStijl GeenPeil goegemeente die over je heen is gevallen dit weekend wil ik je even een klein hart onder de riem steken. Ik voelde namelijk empathie toen ik je tweet en de #ophef daarover ontwaarde vanochtend. Het hele debat rond het referendum kan wel een beetje inlevingsvermogen gebruiken dacht ik zo. Bovendien zat er in de bewuste tweet bedoeld of onbedoeld een intelligente dieper liggende vraag die velen in de hypermedia hysterie ontgaan zal zijn.

“Briefje van Omejan aan: Harriet Duurvoort” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Statushouders, een verborgen probleem

Dag in dag uit gaat het over AZC’s en de enorme instroom van asielzoekers die Europa en met name de EU tot op het bot verdeelt. Het grote plaatje haalt de media, daar wordt over gesproken en in Brussel, Den Haag maar ook op lokaal niveau in de provinciehuizen en raadzalen wordt er op het scherpst van de snede gediscussieerd. Burgers laten van zich horen via social media, protesten op straat, spandoeken en inspraak in de gemeenteraad.

“Statushouders, een verborgen probleem” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

[Longread] Gratis personeel – Deel 6

In de serie Gratis personeel (zie links onder deze column) hebben we tot dusverre aandacht besteed aan de misstanden op de arbeidsmarkt. Gezien de vele reacties is het een thema dat leeft bij vele trouwe lezers. In deze column willen we de aandacht verleggen naar de oorzaken van al deze misstanden en onze visie met u delen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er uitziet. Uiteraard hebben ook wij niet de absolute wijsheid in pacht, echter openen we op deze wijze graag de discussie om met elkaar tot oplossingen te komen die recht doen aan de hedendaagse realiteit. We hopen dat met name onze bewindslieden onder aanvoering van de heer Lodewijk Asscher onze aanbevelingen zullen verwerken in een lange termijn visie.

“[Longread] Gratis personeel – Deel 6” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

Brieven aan Bas: correspondentie tussen twee historici op zoek naar het midden (3)

Op 3 januari jongstleden vond een historische nieuwjaarsborrel plaats in café Batavia (what’s in a name?) te Amsterdam. Onder de aanwezigen waren historicus Jan Tervoort (1971), auteur van Batavirus.nl, en historicus en publicist Bas Kromhout (1975). Tijdens het rijkelijk vloeiende bier kwamen onder andere de groeiende polarisatie in de Nederlandse media en samenleving en het gebrek aan het genuanceerde midden ter sprake. De oprichting van Batavirus.nl was inmiddels in volle gang en ondergetekenden spraken af ooit een correspondentie te starten. Op zoek naar het midden. Beiden zijn van dezelfde generatie maar met verschillende uitgangsposities binnen het politieke spectrum.

“Brieven aan Bas: correspondentie tussen twee historici op zoek naar het midden (3)” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone

[Longread] Gratis personeel – Deel 5

Afgelopen zondag heeft het programma De Monitor in haar uitzending aandacht besteed aan de wantoestanden in de thuiszorg. Opvallend was dat in het programma ook de dubieuze rol van de gemeenten werd benoemd. Gemeenten die klakkeloos zijn meegegaan in de welbekende mantra van ons beste kabinet ooit: ‘meer kwaliteit voor minder geld’. De gemeenten hebben zich hierdoor laten opzadelen met een onmogelijke opdracht. Ze hebben de regie gekregen over de thuiszorg met als uitgangspunt dat ze een Mercedes moesten aanschaffen met het budget voor een VW Up. De gevolgen zijn inmiddels duidelijk, uiteraard is dit niet gelukt. Iedere weldenkende burger zag dit overigens ruim van tevoren aankomen, echter onze bestuurders binnen de gemeenten niet.

In de thuiszorg zien we nu onderbetaalde mensen, toenemende inzet van alfahulpen die werken met behoud van uitkering of de inzet van gratis stagiairs als alfahulp. En uiteraard ZZP-ers, u weet wel de schijnzelfstandigen, die via een veiling mogen bieden op thuiszorgcliënten. Een omgekeerde veiling, waar een gewone veiling bedoeld is om een zo hoog mogelijk bod te verkrijgen, krijgt hier het laagste bod de klus. Het zou me niet verbazen als veilingmeester mannetje Pechtold hier ’s nachts van ligt te dromen.

“[Longread] Gratis personeel – Deel 5” verder lezen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone